داشبورد ادمین و مدیریتی / قالب Hyper – داشبورد ادمین و مدیریتی (Dark/Light) RTL
فارسی سازی شده

Hyper  یک داشبورد و قالب مدیریتی با امکانات کامل است که با رنگ هایی از عناصر رابط کاربری، اجزا، ابزارک ها و صفحات به خوبی طراحی شده است. طرح فوق العاده تمیز و انعطاف پذیراین قالب به شما امکان می دهد تا به راحتی وب اپلیکیشن های خود را بسازید. می توان از این قالب برای پنل های مدیریت سفارشی، داشبورد، CRM، CMS، پنل فروشگاه  و غیره استفاده کرد .

اجزا :

 • All Bootstrap components
 • Icons
 • Multiple widgets
 • Toast Notifications
 • Charts included using Chart.js, Brite Charts and Apex
 • Select2, Date Range Picker, Input Mask included
 • Bootstrap form wizard
 • Timepickers
 • Spinner
 • Max Length Validator
 • Advanced Datatables
 • Dragula – Simple Drag and Drop
 • Multiple File Uploads
 • WYSIWYG Editors (Quill Js and SimpleMDE)
 • Google and Vector Maps

چیدمان ها:

 • Vertical Layout
 • Horizontal Layout
 • Sidebar Layout
 • Boxed

صفحات :

 • Dashboards
 • Profile
 • Invoice
 • FAQ
 • Timeline
 • Pricing
 • Maintenance
 • Login (Two variations)
 • Register (Two variations)
 • Logout (Two variations)
 • Recover Password (Two variations)
 • Lock Screen (Two variations)
 • Confirm Mail (Two variations)
 • Error 404
 • Error 500

برنامه ها :

 • Calendar
 • Projects (List page, Detail Page, Create Project Page, Gantt)
 • Tasks (List Page, Detail Modal, Add Task Modal, Kanban Board)
 • Ecommerce (Product listing, product detail, order listing, order detail, shopping cart, checkout, seller listing, etc)
 • Email (Inbox, Email details page, compose, etc)
 • Chat
 • Social Feed
 • File Manager

قالب های دیگر در همین دسته بندی

تعداد فروش

160

تعداد مشاهده

1,341

تاریخ انتشار

۱۶ شهریور ۱۴۰۱

ورژن قالب

5.0.0

امتیاز

4.6 از 217 رای

مبلغ قالب

110,000 تومان