>
chatgpt چیست؟ chatgpt به زبان ساده
1402/03/11
chatgpt چیست؟ chatgpt به زبان ساده

ChatGPT ‌ یک نوع مدل هوش مصنوعی است که طراحی شده است تا به سوالات و درخواست‌های ما پاسخ دهد. با است....